ورکشاپ گرامر A1-B1

ورکشاپ گرامر A1-B1

1401 خرداد 1401/03/19

ورکشاپ دوره ی گرامر A1-B1 16 و 17 تیر ماه 1401 از ساعت 9 تا 14 همراه با پذیرایی

واکسنهای مورد تایید برای ورود به آلمان

واکسنهای مورد تایید برای ورود به آلمان

1400 دی 1400/10/05

بررسی واکسنهای مورد تایید کشور آلمان برای ورود اتباع خارجی در این مقاله آورده شده است. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.