دوره های آنلاین A2.1 و A2.2

دوره های آنلاین A2.1 و A2.2

دوره های آنلاین A2.1 و A2.2

 

 

 

 

سطح

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

A2.1

13 شهریور- 14مهر

یکشنبه،سه شنبه17:00 - 20:00

پنجشنبه15:00-18:00

A2.1

22 مرداد – 19 شهریور

روزهای زوج 17:00- 20:00

A2.1

2 مهر-30 مهر

روزهای زوج 17:00-20:00

A2.2

19 مرداد - 19 شهریور

روزهای زوج 17:00 - 20:00

A2.2

1شهریور- 31شهریور

روزهای فرد 13:00 - 16:00

A2.2

21 شهریور- 20 مهر

روزهای زوج 17:00- 20:00

Gespräch A2

29 شهریور-17 آبان

یکشنبه-سه شنبه
16:30 - 18:00 

 

 

 

 

 

 

کتاب Starten Wir A2 در دو ترم مجزا تدریس میشود.

در صورتیکه قبلا زبان آموز گوتا نبوده اید برای شرکت در ترمهای این سطح امتحان تعیین سطح الزامی می باشد.

ظرفیت کلاسها بطور میانگین 10 نفر می باشد.

قبل از ثبت نام از ظرفیت آزاد کلاسها مطمئن شوید.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به شماره های موسسه 55-22215254 تماس حاصل فرمایید.یک دیدگاه بنویسید