چهار مدول امتحان B2 گوته

چهار مدول امتحان B2 گوته

1401 مهر 27

آزمونهای گوته در مراکز مورد تایید گوته آلمان در داخل ایران و کشورهای دیگر برگزار می شود. افراد در سنین مختلف و در سطوح متفاوت میتوانند در آزمونهای زیر شرکت نمایند:

آزمون نوجوانان (از 10 سال به بالا):

 Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch

آزمون نوجوانان (از 12 سال به بالا):

 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch, Goethe-Zertifikat B1

آزمون بزرگسالان (از 16 سال به بالا):

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A2, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1

آزمون بزرگسالان (از 18 سال به بالا):

Goethe-Zertifikat A1: Grosses Deutsches Sprachdiplom

آزمونهای B1  و B2 و C1 بصورت ماژولار برگزار میشود و داوطلب میتواند در صورت عدم قبولی در هر یک از مدولها میتواند در امتحانات بعدی آن مدول را تکرار نماید. تعداد دفعات تکرار امتحان مدول ها محدودیتی ندارد. آزمون موسسه گوته در چهار مدول  Lesen, Hören, Schreiben و Sprechen برگزار میشود. در دوره های ترمیک موسسه گوتا زبان آموزان با تمرینهای بسیار فشرده برای بخشهای نوشتاری و گفتاری آماده می شوند و در دوره های آمادگی آزمون با تقویت هر چهار مهارت، تکنیکهای لازم برای قبولی در مدولهای مختلف به متثاضیان یاد داده میشود.

مدول لزن Lesen

این مدول در 5 بخش برگزار میشود و مجموعا 65 دقیقه زمان دارد. در این بخش 30 سوال وجود دارد و در مجموع 30 نمره از نمره کل به این بخش تعلق دارد. 

مدول هوقن Hören

این مدول در 4 بخش برگزار می شود و داوطلبان 40 دقیقه زمان برای پاسخ به این بخشها را دارند. این مدول نیز شامل 30 سوال است و در مجموع 30 نمره به این بخش تعلق می گیرد.

مدول شقایبن Schreiben

این مدول در دو بخش برگزار میشود. بخش اول 50 دقیقه زمان دارد و 60 نمره را به خود اختصاص میدهد. بخش دوم 25 دقیقه زمان داشته و 40 نمره را در برمی گیرد. در بخش اول تقسیم نمره بدین شرح است: نوشتن در مورد موضوع خواسته شده/14 نمره، انسجام متن/14 نمره، واژگان به کار برده شده/16 نمره و ساختار متن/16 نمره. تقسیم بندی نمره در بخش دوم بدین شرح است: نوشتن در مورد موضوع خواسته شده/10 نمره، انسجام متن/10 نمره، واژگان به کار برده شده/10 نمره و ساختار متن/10 نمره.

مدول شپقشن Sprechen

این مدول نیز در دو بخش برگزار شده و به ترتیب 44 نمره و 40 نمره مختص بخش اول و دوم است. در این مدول 16 نمره به لهجه متقاضی اختصاص داده می شود.

برای قبول شدن در امتحان گوته گرفتن حداقل 60 نمره ضروری می باشد، در غیر اینصورت امتحان باید در مدولهای قبول نشده و یا کل امتحان تکرار شود.

در صورت داشتن هر گونه سوال میتوانید در زیر این متن سوالات خود را بنویسید و برای شرکت در دوره های آمادگی آزمون می توانید با شماره های موسسه تماس حاصل فرمایید.

02122215254

02122215255

 

 

 

 

یک دیدگاه بنویسید