الفبای آلمانی

الفبای آلمانی

1401 فروردین 27

زبان آلمانی شامل 30 حرف می باشد که 26 حرف آن مثل زبان انگلیسی است. اگر چه از نظر ظاهری 26 حرف از 30 حرف زبان آلمانی شبیه انگلیسی است اما بعضا اسم حروف و آوای آنها با حروف انگلیسی فرق دارند که در عکس بالا میتوانید اسم حروف را ببنید و در ویدیو با آوای تلفظ حروف آشنا شوید. برای تلفظ برخی از حروف آلمانی باید بارها و بارها تمرین و تکرار انجام دهید، بدین منظور بر روی عکس بالا زده تا ویدئو مربوط به تلفظ حروف را ببینید.  

برای تلفظ نمودن حروف اوملات دار مخصوصا ü و ö که برای فارسی زبانها کمی مشکل تر هست نیز تکنیکهای ویژه ای وجود دارد که در مقالات بعدی به آنها می پردازیم.

اگر دوست دارید ویدیوهای آموزشی بیشتری در مورد تلفظ گذاشته شود، نظرات خود را در مورد این ویدیوها و حروفی که بیشتر دوست دارید تمرین کنید با ما درمیان بگذارید.

یک دیدگاه بنویسید