دوره ها

دوره های آنلاین A1.1 و A1.2

دوره های آنلاین A1.1 و A1.2

این دوره مختص تمامی کسانی است که با زبان آلمانی اصلا آشنایی نداشته و یا آشنایی کمی دارند و میخواهند از مبتدی ترین حالت یعنی یادگیری حروف آلمانی شروع ن...

دوره های آنلاین A2.1 و A2.2

دوره های آنلاین A2.1 و A2.2

این دوره مختص تمامی کسانی است که آشنایی مختصری با زبان آلمانی دارند و سطح A1 را با موفقیت گذرانده اند. با گذراندن این دوره زبان آموزان مکالمات روزمره ...

دوره های آنلاین  B1.1  و  B1.2

دوره های آنلاین B1.1 و B1.2

این دوره مختص تمامی کسانی است سطح A2 و A1 را با موفقیت گذرانده اند. با گذراندن این دوره زبان آموزان قادر هستند نکات بسیار اصلی را در گفتگوها درک نما...

دوره های آنلاین B2.1 و B2.2

دوره های آنلاین B2.1 و B2.2

این دوره مختص تمامی کسانی است که برای مهاجرت تحصیلی و یا شغلی اقدام کرده اند. . با گذراندن این دوره زبان آموزان قادر هستند نکات اصلی متون دشوار را در...