یادگیری آلمانی با فیلم

یادگیری آلمانی با فیلم

1401 آبان 15

فیلم آلمانی چی ببینم؟

برای یادگیری یک زبان روشهای متفاوتی همچون گوش دادن به موزیک، دیدن فیلم، خواندن کتاب و یا مکالمه با دیگران وجود دارد. هز یک از این روشها میتوانند بر روی یک مهارت به صورت تخصصی و بر روی مهارتهای دیگر به صورت جانبی تاثیر گذاشته و باعث تقویت آن شوند. برای مثال خواندن کتاب و دیدن فیلم هر دو از روشهای مونولوگ در یادگیری زبان هستند که اولی به یادگیری کلمات بیشتر و ساختار بندی و جمله بندی و و دومی به بهبود بخشیدن به لهجه در کنار یادگیری عبارات در موقعیتهای مختلف کمک می کنند اما هیچ کدام بطور مستقیم بر روی تقویت مکالمه تاثیر نمی گذارند چرا که مکالمه یعنی استفاده از ذهن، زبان و تارهای صوتی در یک دیالوگ. و به همین دلیل پیشنهاد ما به زبان آموزان موسسه گوتا، استفاده از همه منابع کمک آموزشی در جهت تقویت مهارتهای مختلف خود است. یادگیری کلمات و عبارات و تمرین گرامر باعث میشود تا در هنگام شرکت در کلاسهای مکالمه محور گوتا، بهترین فرصت برای برقراری دیالوگ در اختیار زبان آموزان قرار بگیرد.

امروزه در کنار اپهای بسیار زیادی که شامل پادکستها، پخش رادیوهای آلمانی و قصه گویی و یا ددین فیلمهای کوتاه هستند میتوان از فیلمها و سریالهای زیبای ساخته شده به زبان آلمانی نیز لذت برد. از جمله این فیلمها و سریالها میتوان به لیست زیر اشاره نمود:

1. بدو لولا بدو Run Lola Run

2. زندگی دیگران The live of others

3. سقوط Downfall

4. روبان سفید The White Ribbon

5. خداحافظ لنین GoodBye Lenin

6. Revanche

7. اشکهای تلخ پیترا وان کانت The Bitter Tears of Petra von Kant

8. ناکجا آباد در آفریقا Nowhere in Africa

9. چرنوبیل

10. دستکشهای طلایی Der Goldene Handschuh

11. تونی اردمن Toni Erdmann

12. نامرئی ها - ما می خواهیم زندگی کنیم Die Unsichtbaren – Wir wollen leben

13. تابستان جلو بالکن Sommer vorm Balkon

یک دیدگاه بنویسید